Tugas Perpustakaan IAIN Kediri

Perpustakaan IAIN Kediri mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melakukan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah, dan merawat pustaka serta mendayagunakannya baik bagi civitas akademika IAIN Kediri khususnya, maupun masyarakat luas.

Fungsi Perpustakaan IAIN Kediri

Perpustakaan IAIN mempunyai fungsi:

  1. Pusat pelestarian dan penyimpanan ilmu pengetahuan agama Islam
  2. Pusat belajar mengajar
  3. Pusat penelitian
  4. Pusat penyebaran ilmu pengetahuan
  5. Rekreasi budaya